فست فود فنل
خیابان گاندی جنوبی - بین ک 15 و 17 شماره 43
تلفن سفارشات:

88194425
88194452
88194438

تلفن تماس با مدیریت:

09122190917

فنل داگ مخصوص

فنل داگ مخصوص
هات داگ 70 درصد رباط که به صورت تنوری پخته میشود. 
همیشه داغ و سریعغذاهای تند به سفارش ماسبزیجات تازه