فست فود فنل
خیابان گاندی جنوبی - بین ک 15 و 17 شماره 43
تلفن سفارشات:

88194425
88194452
88194438

تلفن تماس با مدیریت:

09122190917

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
گوشت مرینیت شده فیله گوساله ساندویچ استیک فنل را به یکی از خوش مزه ترین ها تبدیل کرده است. 
همیشه داغ و سریعغذاهای تند به سفارش ماسبزیجات تازه