فست فود فنل
خیابان گاندی جنوبی - بین ک 15 و 17 شماره 43
تلفن سفارشات:

88194425
88194452
88194438

تلفن تماس با مدیریت:

09122190917

برندها

شرکت های همکار:
کاله
مطهر
رباط
نان سحر
پپسی
 

همیشه داغ و سریعغذاهای تند به سفارش ماسبزیجات تازه